เชิญร่วมงานศิษย์เก่า"ฟ้า-แดง"คืนถิ่น 14 เมษายน 2557