ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Big Data Center Muangmitwittayakom School

จัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลภายในและเผยแพร่สู่สาธรณะ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น smiley

แฟ้มภาพโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

ภาพปี 2562     ภาพปี 2561     ภาพปี 2560

ภาพปี 2559   ภาพปี 2558  ภาพปี 2557  ภาพปี 2556  ภาพปี 2555  ภาพปี 2554  ภาพปี 2553  ภาพปี 2552  ภาพปี 2551  ภาพปี 2550

ภาพปี 2549  ภาพปี 2548  ภาพปี 2547  ภาพปี 2546  ภาพปี 2545  ภาพปี 2524 - 2544